در راستای اهداف تعالی سازمانی شرکت فولاد ماهان سپاهان و رفع نواقص سیستمی موجود در برخی واحدها، ممیزی داخلی به مدت سه روز از تمامی واحدهای این شرکت به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد ماهان سپاهان: در راستای اهداف تعالی سازمانی شرکت فولاد ماهان سپاهان و رفع نواقص سیستمی موجود در برخی واحدها، ممیزی داخلی به مدت سه روز از تمامی واحدهای این شرکت به عمل آمد و جلسه اختتامیه آن با حضور مدیران و سرپرستان این شرکت روز یکم بهمن سال جاری برگزار گردید. در این جلسه ممیزین به ارائه گزارشات خود از واحدهای مختلف پرداختند و نقاط ضعف و قوت هر واحد به صورت جداگانه به مسئولین آن اطلاع داده شد و مقرر گردید در اسرع وقت به رفع نقصها و عیبهای موجود بپرداند.