به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد ماهان سپاهان: مهندس امیرحسین ریخته گران اصفهانی، قائم مقام محترم شرکت فولاد ماهان سپاهان روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ با حضور در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با حاج محمدرضا ساکت، مدیرعامل محترم این باشگاه دیدار و گفتگو نمود. شایان ذکر است که آقای ساکت قبل از این مسئولیت، مدت ۹ سال مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان بوده است .