1- حوزه انتقال در صنعت آب ، گاز طبیعی و پتروشیمی.

2- حوزه ساخت و ساز:

  1.  خدمات شهری از قبیل لوازم ورزشی عمومی، شهربازی، مبلمان شهری، گارد ریل جاده ها و ...
  2.  ساختمان، اسکلت فولادی (سوله )، فرودگاه ها، پل ها، ستون پارکینگ، نرده، تیرهای روشنایی، درب و پنجره و ...