کلیه مشتریان می توانند اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با برقراری ارتباط با واحد پشتیبانی فروش کارخانه دریافت نمایند.

هدف ما ارائه خدمات هر چه بهتر، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان و انتقال صحیح و بهنگام نیازها به مسئولین، جهت تولید مناسب می باشد. اهم فعالیت­های این واحد در سه بخش عمده، برنامه ­ریزی و اجرا  می شود:

1-ارائه خدمات فنی و مهندسی قبل از فروش

 • بررسی درخواست و شناخت نیاز واقعی مشتریان
 • ارائه اطلاعات فنی و متالورژیکی در مورد مواداولیه و روند تولید
 • ارائه اطلاعات فنی به مشتریان در مورد ابعاد، استانداردها، محدودیت های تولیدی و کنترلی، روش های بسته بندی، حمل و بازرسی، ارائه گواهی نامه های کیفیت، کنترل مشخصه های سفارش و نهایی نمودن پارامترهای سفارش
 • برنامه­ریزی جهت دریافت درخواست های جدید مشتریان ، انجام بررسی ها ، انعکاس امکان سنجی تولید، تعیین هزینه های احتمالی قالب سازی و سپس اعلام نتیجه به مسئولین واحد فروش جهت عقد قرارداد

2-ارائه خدمات فنی در حین فروش:

این نوع خدمات به درخواست مشتری و یا واحد فروش و یا به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی به مشتریان ارائه میگردد:

 • کنترل پارامترهای سفارش
 • همکاری با بازرسین، کنترل پیوسته کیفیت محصول و تطابق آن با استانداردهای مورد درخواست مشتری

3-ارائه خدمات فنی پس از فروش:

 • بررسی ادعاهای فنی مشتریان
 • دریافت بازخوردهای کیفی از مشتریان و انجام اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی
 • راهنمایی و ارائه راهکارهای مناسب به مشتریان در جهت نحوه مصرف محصولات
 • دریافت بازخوردهای کیفی از مشتریان در خصوص عملکرد محصول
 • اندازه گیری سطوح رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول ارائه شده